เอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกิจเครื่องชั่ง
     

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขาย
          เครื่องชั่งน้ำหนัก


 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซ่อม
        เครื่องชั่งน้ำหนัก

     

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจ ผลิต
       เครื่องชั่งน้ำหนัก
 

ใบจดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้า
ข้อมูลบริษัท
  ทางบริษัท ราชพฤกษ์ สเกล จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่จัดจำหน่ายและซ่อมเครื่องชั่งทุกประเภทด้วยช่างผู้ชำนาญงานและมีประสบการณ์ มีความเข้าใจในหลักการทำงานของเครื่องชั่งทุกประเภทเป็นอย่างดี ซึ่งได้เก็บสะสมประสบการณ์มาอย่างดีก่อนที่จะเปิดบริษัทขึ้นมา ทางบริษัทจึงได้มีความตั้งใจที่จะบริการขาย ซ่อม ผลิต และงานหลังการขายเป็นอย่างยิ่งเพราะเล็งเห็นว่าการบริการหลังการขายสำคัญ จึงได้สร้างทีมงานผู้มีประสบการณ์พร้อมที่จะออกไปบริการและแนะนำหลังการขาย บริษัทฯขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจและฝากบริการหลังการขายไว้กับบริษัทเรา ทางบริษัทเรามีเอกสารขออนุญาตเพื่อทำการ ขาย ซ่อม ผลิต ซึ่งออกให้โดย สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิช และเอกสารจดทะเบียนเปิดบริษัทอย่างถูกต้อง  ดังนั้นทางบริษัทจึงมึความมั่นใจเพื่อตอบโจทย์เครื่องชั่งทุกประเภทให้ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด                             

  
  No Data
 
เว็บสำเร็จรูป
×